Planer för våren 2022

Foto: Carina Pettersson
Foto: Carina Pettersson
Tilltänkt hane:
SE VCH
Tavlefjärdens Jocke

Undersökning:
- Ögonlyst 2022/01 - UA

Länk stamtavla
Foto: Sara Hägg
Foto: Sara Hägg
Tilltänkt tik:

SE VCH, SE U(V)CH
Sensible's Dream Girl

Undersökning:
- Ögonlyst 2019/11 - UA
- Ryggröntgad K1 - UA

Länk stamtavla
Foto: Kennel Tavlefjärden
Foto: Kennel Tavlefjärden
Foto: Kennel Tavlefjärden
Foto: Kennel Tavlefjärden
Foto: Kennel Tavlefjärden
Foto: Kennel Tavlefjärden
Foto: Carina Pettersson
Foto: Carina Pettersson
Foto: Sara Hägg
Foto: Sara Hägg
Foto: Carina Pettersson
Foto: Carina Pettersson
loading...

Seriösa spekulanter är välkomna att kontakta oss